Mga Practical Tips Kung Paano Pumuti

Ikaw ba ay may kayumanggi o maitim na kulay? Siguro, madalas, nakakaranas ka ng matinding panunukso mula sa mga kaibigan, kaeskwela o katrabaho mo. At sa mga pangungutyang ito, malamang, nag-iisip ka na ng kung ano-anong paraan kung paano pumuti. Nag-uumpisa ka na rin sigurong sumubok ng iba’t-ibang uri ng sabon, cream at lotion na pampaputi. Maraming paraan at produktong…

Read More